.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 11 guests online
เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน
ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2559
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 300 หน้า
ราคา 220 บาท
ISBN 978-616-556-182-2
เนื้อหาโดยย่อ

เศรษฐศาสตร์มหภาคเป็นสาขาวิชาหนึ่งของวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระบบเศรษฐกิจในภาพรวม เนื้อหาของตำราเล่มนี้เป็นพื้นฐานของการศึกษา เศรษฐศาสตร์มหภาคในระดับสูงต่อไป โดยให้รายละเอียด ความรู้เรื่องการวัดขนาดของระบบเศรษฐกิจ การหารายได้ประชาชาติ ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจ การผลิต การว่างงาน อัตราเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญในเศรษฐศาสตร์มหภาค รวมทั้งแบบจำลองอย่างง่าย เพื่อการอธิบายกลไกการทำงานและความเชื่อมโยงของตัวแปรข้างต้นในระบบเศรษฐกิจ


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.


 
sex tubeporno izle