.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 12 guests online
พันธุศาสตร์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ พันธุศาสตร์
ผู้แต่ง ศ.ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ
ภาควิชาพันธุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2559
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 398 หน้า
ราคา 285 บาท
ISBN 978-616-556-065-8
เนื้อหาโดยย่อ

ตำราพันธุศาสตร์เล่มนี้  ครอบคลุมเนื้อหา  การแบ่งเซลล์  วัฏจักรของสิ่งมีชีวิตบางชนิด  การสร้างเซลล์สืบพันธุ์  กฎเมนเดล  ปฏิกิริยาร่วมของยีน  ความน่าจะเป็น  ลักษณะพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนบนโครโมโซมเพศ  มัลติเพิลอัลลีล  เจเนติกรีคอมบิเนชัน  การเปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซม  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโครโมโซม  การกลายพันธุ์  สารพันธุกรรม  หน้าที่สารพันธุกรรม  ลักษณะพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส  การถ่ายทอดลักษณะปริมาณ  พันธุศาสตร์ประชากร  การโคลนยีนและดีเอ็นเอแมนนิพูเลชัน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนิสิต  นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle