.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 10 guests online
พันธุศาสตร์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ พันธุศาสตร์
ผู้แต่ง ศ.ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ
ภาควิชาพันธุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 6
ปีที่พิมพ์ 2559
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 398 หน้า
ราคา 285 บาท
ISBN 978-616-556-065-8
เนื้อหาโดยย่อ

ตำราพันธุศาสตร์เล่มนี้  ครอบคลุมเนื้อหา  การแบ่งเซลล์  วัฏจักรของสิ่งมีชีวิตบางชนิด  การสร้างเซลล์สืบพันธุ์  กฎเมนเดล  ปฏิกิริยาร่วมของยีน  ความน่าจะเป็น  ลักษณะพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนบนโครโมโซมเพศ  มัลติเพิลอัลลีล  เจเนติกรีคอมบิเนชัน  การเปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซม  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโครโมโซม  การกลายพันธุ์  สารพันธุกรรม  หน้าที่สารพันธุกรรม  ลักษณะพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส  การถ่ายทอดลักษณะปริมาณ  พันธุศาสตร์ประชากร  การโคลนยีนและดีเอ็นเอแมนนิพูเลชัน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนิสิต  นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

2ebook.com

Ookbee.com

Meb


 
sex tubeporno izle