.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 24 guests online
การฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำนิ่ง
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำนิ่ง
ผู้แต่ง ผศ.ดร.รัฐชา ชัยชนะ
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2558
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 226 หน้า
ราคา 220 บาท
ISBN 978-616-556-151-8
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือการฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำนิ่งให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางชลธีวิทยา ความสำคัญของแหล่งน้ำนิ่ง รวมถึงปัญหาความเสื่อมโทรมจากการเกิดยูโทรฟิเคชัน (eutrophication) หรือการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชที่ได้รับสารอาหารปริมาณมากจากแหล่งกำเนิดภายนอกและภายในแหล่งน้ำ และผลกระทบของการเกิดยูโทรฟิเคชัน เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ยังกล่าวถึงแนวทาง ขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆที่ใช้ในการฟื้นฟูแหล่งน้ำนิ่งเพื่อลดปริมาณสารอาหารที่ลงสู่แหล่งน้ำ และเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชที่จะนำไปสู่การเกิดยูโทรฟิเคชัน ได้แก่ การพิจารณาและกำจัดปัจจัยที่ทำให้แหล่งน้ำนิ่งเปลี่ยนแปลง การควบคุมสารอาหารพืช การจัดการทางชีวภาพ การฟื้นฟูพืชน้ำ และการรักษาความเสถียรของแหล่งน้ำนิ่งที่ได้รับการฟื้นฟู ในตอนท้ายของหนังสือเล่มนี้ยังได้แสดงตัวอย่างกรณีศึกษาจากประเทศต่างๆที่นำหลักการของการฟื้นฟูแหล่งน้ำนิ่งไปใช้และประสบผลสำเร็จ


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2579-3877 ต่อ 412


 
sex tubeporno izle