.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 59 guests online
แอคติโนมัยซีท
หนังสือ

ชื่อหนังสือ แอคติโนมัยซีท
ผู้แต่ง ดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย
โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2558
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 275 หน้า
ราคา 260 บาท
ISBN 978-616-556-154-9
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือนี้เป็นหนังสือเล่มแรกของประเทศไทยที่เขียนและรวบรวมเนื้อหาความรู้ในทุกแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับแอคติโนมัยซีท ได้แก่ การอธิบายลักษณะทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พันธุ์ศาสตร์เชิงลึก เทคนิคการเพาะเลี้ยง การก่อโรคและการใช้ประโยชน์ อีกทั้งอธิบายถึงเทคนิคและวิธีการต่างๆที่ใช้ระบุชนิด เช่น การวิเคราะห์ผนังเซลล์ การวิเคราะห์ปริมาณนิวคลิโอไทด์ชนิด Gและ C การศึกษายีนส่วน 16S rRNA การทำดีเอ็นเอดีเอ็นเอไฮบริไดซ์เซซัน และการแยกบริสุทธิ์สารเมแทโบไลต์ ซึ่งยังไม่เคยมีหนังสือเล่มใดเขียนอธิบายไว้มาก่อน และยังมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแอคติโนมัยซีททั้งจากบทความวิจัย และบทความทางวิชาการใหม่ๆ ซึ่งจะมาช่วยเติมเต็ม และพัฒนาองค์ความรู้ให้กับนิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงนักวิจัยในองค์กรต่างๆได้เป็นอย่างดี


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 
sex tubeporno izle