.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 53 guests online
พื้นฐานการจำลองสถานการณ์เชิงสุ่ม เพื่อการประยุกต์ใช้กับปัญหาจริง
หนังสือ

ชื่อหนังสือ พื้นฐานการจำลองสถานการณ์เชิงสุ่ม เพื่อการประยุกต์ใช้กับปัญหาจริง
ผู้แต่ง ผศ.ดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2558
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 200 หน้า
ราคา 300 บาท
ISBN 978-616-556-150-1
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวแบบจำลองสถานการณ์เชิงสุ่ม (Stochastic simulation) ซึ่งมีตัวแปรนำเข้าที่ไม่แน่นอน (Random inputs) ส่งผลให้เอาต์พุตที่คำนวณได้ไม่แน่นอน การตัดสินใจใดๆที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคตนั้นมีความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอน เช่น การวางแผนการเงินที่มีความไม่แน่นอนด้านค่าใช้จ่ายและรายได้ในอนาคต แต่ละบทของหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมหัวข้อหลักๆของการพัฒนาตัวอบบจำลองสถานการณ์ เช่น การจำลองตัวแปรนำเข้า การวิเคราะห์ผลที่ได้จากแบบจำลอง และการเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุด ประสบการณ์การสอนมาเป็นระยะเวลานาน เอื้อให้ผู้เขียนได้กลั่นกรองเนื้อหาที่เหมาะสมกับแบบจำลองที่มักใช้ในแวดวงวิศวกรรมอุตสาหการ โดยใช้สำนวนการเขียนที่กระชับ เข้าใจง่าย และใช้ตัวอย่างประกอบการอธิบาย หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐานและเหตุผลทางทฤษฎีของการพัฒนาตัวแบบจำลองสถานการณ์ มิใช่เพียงแค่ทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ผศ.ดร. จุฑา พิชิตลำเค็ญ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
โทรศัพท์ 0-2797-0999 ต่อ 1603


 
sex tubeporno izle