.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 15 guests online
ธุรกิจการค้าปลีก
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ธุรกิจการค้าปลีก
ผู้แต่ง ผศ.วารุณี ตันติวงศ์วาณิช
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2557
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 435 หน้า
ราคา 350 บาท
ISBN 978-616-556-170-9
เนื้อหาโดยย่อ

หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจค้าปลีกในยุค AEC ต้องอาศัยการส่งมอบคุณค่าเพิ่มที่แตกต่างจากธุรกิจค้าปลีกอื่น ด้วยผลประโยชน์ หรือประสบการณ์ใหม่ๆที่เหนือกว่า เพื่อสร้างความประทับใจและเน้นกิจกรรมในการรักษาฐานลูกค้าให้ยาวนาน นอกจากนี้ ธุรกิจค้าปลีกจำเป็นต้องวางแผนในการปรับกลยุทธ์เพื่อดึงดูดใจลูกค้ารายใหม่ๆในการเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจต่อไป ตำราเล่มนี้มีเนื้อหาเพื่อให้ผู้ค้าปลีกสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในธุรกิจค้าปลีกภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง


ช่องทางจัดจำหน่าย

Ookbee.com

Meb


 
sex tubeporno izle