.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 37 guests online
ธาตุอาหารพืช
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ธาตุอาหารพืช
ผู้แต่ง รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา
ภาควิชาปฐพีวิทยา
คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2558
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 548 หน้า
ราคา 420 บาท
ISBN 978-616-556-163-1
เนื้อหาโดยย่อ

ธาตุอาหารพืช เป็นหนังสือที่ประมวลสาระสำคัญทุกด้านเกี่ยวกับธาตุอาหารพืช และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ทันกับความก้าวหน้าของการวิจัย เพื่อรับใช้วงวิชาการเกษตรไทย ในช่วงเวลา 15 ปีที่ผ่านมา ธาตุอาหารพืช พิมพ์ครั้งที่ 1 และ 2 เมื่อ พ.ศ. 2543 และ 2546 ต่อมาได้ปรับปรุงใหม่ เพื่อพิมพ์ครั้งที่ 3 ใน พ.ศ. 2552 และปรับเนื้อหาโดยเพิ่มสาระใหม่ ๆ อีกครั้งหนึ่งสำหรับการพิมพ์ครั้งที่ 4 ใน พ.ศ. 2558

ธาตุอาหารพืช เล่มนี้ประกอบด้วยสาระอันเป็นแก่นสารที่สมบูรณ์ แบ่งเป็น 4 ภาค คือ ภาคที่ 1 กล่าวถึง บทนำและประวัติการศึกษาด้านธาตุอาหารพืช การขนส่งไอออนผ่านเยื่อ การเคลื่อนย้ายของธาตุอาหารทางไซเล็ม และการเคลื่อนย้ายของสารทางโฟลเอ็ม ภาคที่ 2 มหธาตุ ภาคที่ 3 จุลธาตุ และภาคที่ 4 ธาตุเสริมประโยชน์ เนื้อหาของแต่ละธาตุอาหารพืชมีข้อมูลที่ครบถ้วน เริ่มจากองค์ประกอบของธาตุในดิน กลไกการดูด การเคลื่อนย้ายในพืช บทบาทในเมแทบอลิซึม (หรือบทบาทด้านเสริมประโยชน์) สัญญาณธาตุอาหารเพื่อการสื่อสารของเซลล์ ความเข้มข้นในใบที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช อาการขาดธาตุและความเป็นพิษจากธาตุ

ธาตุอาหารพืช จึงเป็นคู่มือที่เหมาะสมสำหรับนักวิชาการ นักส่งเสริมการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนิสิตนักศึกษาและเกษตรกรผู้สนใจโดยทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle