.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 18 guests online
มรดกอารยธรรมโลก
หนังสือ

ชื่อหนังสือ มรดกอารยธรรมโลก
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชามรดกอารยธรรมโลก
ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2558
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 326 หน้า
ราคา 220 บาท
ISBN 978-616-556-023-8
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือ มรดกอารยธรรมโลก มีเนื้อหาครอบคลุมองค์ความรู้ของโลกตะวันตกและโลกตะวันออกทางด้านประวัติศาสตร์  ปรัชญา  ศาสนา  ภาษา  วรรณคดี  ดนตรี และศิลปะที่มนุษย์แต่ละยุคสมัยสั่งสมกันมาจนกลายเป็นมรดกอันยิ่งใหญ่  ซึ่งเป็นรากฐานความเจริญทางภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมของมนุษยชาติสืบมาจนถึงปัจจุบัน


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

2ebook.com

Ookbee.com

Meb


 
sex tubeporno izle