.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 50 guests online
ทฤษฎีองค์การและการออกแบบในคริสต์ศตวรรษที่ 21
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ทฤษฎีองค์การและการออกแบบในคริสต์ศตวรรษที่ 21
ผู้แต่ง รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2558
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 374 หน้า
ราคา 270 บาท
ISBN 978-616-556-162-4
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือทฤษฎีองค์การและการออกแบบในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้
1)ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การ ทฤษฎีองค์การ และประสิทธิผลองค์การ
2)คิดใหม่เกี่ยวกับการออกแบบองค์การ
3)รูปแบบองค์สมัยใหม่
4)การออกแบบองค์การด้วยวิธีคิดใหม่
5)การออกแบบองค์การด้วยวิธีรื้อปรับทั้งระบบ และ
6)การออกแบบองค์การด้วยวิธีรื้อปรับโครงสร้าง
จากเนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของธุรกิจและนักบริหารที่จะออกแบบองค์การให้มีประสิทธิผล นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษาที่สนใจในเรื่องทฤษฎีองค์การและการออกแบบ


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle