.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 36 guests online
การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ผู้แต่ง รศ.ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
ภาควิชาศิลปาชีพ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 11
ปีที่พิมพ์ 2558
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 202 หน้า
ราคา 160 บาท
ISBN 978-616-556-062-7
เนื้อหาโดยย่อ

การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานและการตลาดของธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม รายการอาหารและเครื่องดื่ม อาหารตะวันตก เครื่องดื่ม รูปแบบการบริการอาหาร ลักษณะการบริหารและการบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่มเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ผู้ที่สนใจในการประกอบอาชีพทางด้านนี้จำเป็นต้องศึกษาองค์ประกอบแห่งความสำเร็จของธุรกิจในหลาย ๆ ด้าน ในเรื่องของเงินทุน การเตรียมการและการพัฒนาความสามารถของพนักงานบริการทุกคนทั้งในส่วนของฝ่ายจัดการธุรกิจ ฝ่ายผลิตอาหาร และฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งจะทำให้ผู้ให้บริการเกิดการเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะในการให้บริการ ผู้รับบริการเกิดความประทับใจในการบริโภคที่เป็นไปอย่างราบรื่น และมีมาตรฐานสากล


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle