.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 43 guests online
การตลาดระหว่างประเทศ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การตลาดระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง ผศ.อัควรรณ์ แสงวิภาค
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2551
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 510 หน้า
ราคา 370 บาท
ISBN 978-974-9934-57-9
เนื้อหาโดยย่อ

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการค้าระหว่างประเทศ  ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพ  มีสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่ต้องการของตลาดโลก  อย่างไรก็ตามภาคธุรกิจของไทยบางส่วนยังขาดความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดระหว่างประเทศ  เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจจากประเทศอื่น ๆ  เช่น  ธุรกิจจากประเทศสิงคโปร์
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแนวคิดและกลยุทธ์ทางการตลาดระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจในตลาดระหว่างประเทศได้  เช่น  แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในตลาดระหว่างประเทศ  การเลือกและแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  การหาตลาด  การสรรหาระดับโลก  การวิจัยตลาดระหว่างประเทศ  วิธีการเข้าตลาด  ตลอดจนการดำเนินการทางด้านส่วนประสมทางการตลาดในตลาดระหว่างประเทศ  เป็นต้น


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle