.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 49 guests online
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
ผู้แต่ง ผศ.โกเมนทร์ ชินวงศ์
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2558
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 231 หน้า
ราคา 195 บาท
ISBN 978-616-556-126-6
เนื้อหาโดยย่อ

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น : เนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษารูปแบบและกฎเกณฑ์ของวิธีการอ้างเหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Logic) และวิธีการอ้างเหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Logic) รวมทั้งลักษณะของการอ้างเหตุผลบกพร่อง (Fallacy) เพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบหารูปแบบความสมเหตุสมผล (Validity) และความน่าจะเป็น (Possibility) ของข้ออ้างและการสรุป (Premises and Conclusion) เพื่อนำมาประเมินค่าความถูก-ผิด (True-False) และความน่าเชื่อถือ (Reliable) ของการใช้เหตุผล (Reasoning) ของมนุษย์ที่ได้อ้างเหตุผล (Argument) โดยการแสดงความคิด (Thought) ออกมาเป็นข้อเท็จจริง ซึ่งประกอบด้วยประโยคเป็นคำพูดที่มีความหมาย (Term) เป็นประโยคบอกเล่าข้อเท็จจริงหรือข้อความที่เรียกว่า ประพจน์ (Proposition) ในรูปแบบของภาษาทั่วไปที่ใช้สื่อสารกันในชีวิตประจำวันและได้มีวิวัฒนาการต่อเนื่องมานับตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์โบราณจนมาถึงปัจจุบันนี้


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle