.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 20 guests online
การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
ผู้แต่ง รศ.ดร.วราวุฒิ ครูส่ง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2558
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 150 หน้า
ราคา 120 บาท
ISBN 978-616-556-155-6
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ด้านแนวคิดด้านการประกันคุณภาพ GMP HACCP การสุ่มตัวอย่าง การประเมินคุณภาพด้านการสัมผัส การควบคุมปริมาณสุทธิ ต้นทุนคุณภาพ การบริหารจัดการสินค้าและคลังสินค้า เพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งการเสนอแนวคิดในแง่ของการบูรณาการมาตรฐานต่างๆ เพื่อเป้าหมายด้านการประกันคุณภาพดังกล่าวอีกด้วย


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.


 
sex tubeporno izle