.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 39 guests online
คู่มือจำแนกตัวอ่อนแมลงชีปะขาว แมลงสโตนฟลาย และแมลงหนอนปลอกน้ำในประเทศไทย
หนังสือ

ชื่อหนังสือ คู่มือจำแนกตัวอ่อนแมลงชีปะขาว แมลงสโตนฟลาย และแมลงหนอนปลอกน้ำในประเทศไทย
ผู้แต่ง ผศ.ดร.บุญเสฐียร บุญสูง
ภาควิชาสัตววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2557
ขนาด 14.50 x 21 ซม.
จำนวน 180 หน้า
ราคา 350 บาท
ISBN 978-616-556-139-6
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอลักษณะทั่วไป รูปวิธาน และลัษณะสำคัญแต่ละวงศ์พร้อมภาพประกอบของตัวออ่อนแมลงน้ำ 3 กลุ่ม คือ แมลงชีปะขาว แมลงสโตนฟลาย และแมลงหนอนปลอกน้ำ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม จึงนิยมนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดร่วมกันในการประเมินคุณภาพน้ำทางชีวภาพ เนื้่อหาเหมาะสำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับความหลากหลายของแมลงน้ำ และการประเมินคุณภาพน้ำทางชีวภาพ เป็นหนังสือเล่มแรกที่รวบรวมข้อมูลการจำแนกระดับวงศ์ของแมลงน้ำในประเทศไทย


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2562-5555 ต่อ 3277


 
sex tubeporno izle