.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 39 guests online
การให้ปุ๋ยทางใบ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การให้ปุ๋ยทางใบ
ผู้แต่ง รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา
ภาควิชาปฐพีวิทยา
คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2557
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 164 หน้า
ราคา 120 บาท
ISBN 978-616-556-003-0
เนื้อหาโดยย่อ

การให้ปุ๋ยทางใบ”  เป็นหนังสือเล่มแรกที่ประมวลสาระสำคัญทุกด้านเกี่ยวกับปุ๋ยทางใบ  ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและข้อมูลเพื่อการปฎิบัติอย่างสมดุล เรียบเรียงจากแหล่งความรู้อันทันสมัยและน่าเชื่อถือ ครอบคลุมเรื่องกลไกและอัตราการดูดธาตุอาหาร  การเคลื่อนย้ายและการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยของใบ  อธิบายเทคนิคการใช้ปุ๋ยธาตุหลัก ธาตุรองและจุลธาตุอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับพืชล้มลุกและพืชยืนต้น ให้ความกระจ่างเรื่องธรรมชาติและการใช้ปุ๋ยจุลธาตุคีเลตประเภทต่างๆ  รวมทั้งสารจับผิวใบที่นิยมกันในปัจจุบัน
"การให้ปุ๋ยทางใบ"  จึงเป็นคู่มือที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับนักวิชาการและนักส่งเสริมการเกษตร  ตลอดจนนิสิตนักศึกษาและเกษตรกรผู้สนใจโดยทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

2ebook.com

Ookbee.com

Meb


 
sex tubeporno izle