.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
ผู้แต่ง รศ.ดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2557
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 342 หน้า
ราคา 270 บาท ลด 20% เหลือ 216 บาท
ISBN 978-616-556-147-1
เนื้อหาโดยย่อ

วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ  มีเนื้อหาครอบคลุมถึง  ความรู้พื้นฐานด้านการจัดการโครงการก่อสร้าง  องค์กรและการจัดการ  การประมูลงานก่อสร้างและการประมาณราคา  สัญญาและรายการข้อกำหนดก่อสร้าง  การวางแผนและการพัฒนาแผนงาน  การทำกำหนดเวลาก่อสร้าง  การควบคุมงานก่อสร้าง  การจัดการทรัพยากร  เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง และความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นิสิต  นักศึกษา  และผู้ที่สนใจด้านการจัดการโครงการก่อสร้าง  เข้าใจถึงหลักการของการจัดการงานก่อสร้าง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ตามความเหมาะสม


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle