.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 37 guests online
ไทยศึกษา
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ไทยศึกษา
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาไทยศึกษา
ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 7
ปีที่พิมพ์ 2557
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 210 หน้า
ราคา 150 บาท
ISBN 978-616-556-028-3
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือ ไทยศึกษา ครอบคลุมความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของไทยหลากสาขา  ได้แก่  ประวัติศาสตร์  ศาสนา  ภาษา  วรรณคดี  ศิลปะ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมทั้งวิถีชีวิตของคนไทย  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้ซึมซับ  รับรู้  และเข้าใจความเป็นชาติไทย  จะได้ตระหนักซึ้งถึงคุณค่า  รู้สึกภูมิใจ  และตื่นตัวที่จะมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์และพัฒนาความเป็นชาติและความเป็น ไทยให้ถูกทิศทางด้วยอุดมการณ์และจุดยืนอันมั่นคง  มิใช่หวั่นไหวโลดแล่นไปตามกระแสสังคมที่เบี่ยงเบนด้วยพลังแห่งความเจริญทาง วัตถุและเทคโนโลยีแต่เพียงด้านเดียว


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle