.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 39 guests online
เครื่องดื่มในงานบริการ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เครื่องดื่มในงานบริการ
ผู้แต่ง รศ.สิริพันธุ์ จุลกรังคะ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2557
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 193 หน้า
ราคา 210 บาท
ISBN 978-616-556-089-4
เนื้อหาโดยย่อ

เครื่องดื่มในงานบริการ  เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่ใช้ในการบริการ  เริ่มตั้งแต่การแบ่งประเภทของเครื่องดื่ม  รายละเอียดของเครื่องดื่มแต่ละชนิด  ขั้นตอนการผลิต  การเลือกซื้อ  การเก็บรักษาและเทคนิคการชง/ผสม  เพื่อให้ได้เครื่องดื่มที่มีลักษณะที่ดี  รสชาติที่ถูกต้อง  ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ในการจัดเตรียมเพื่อเสิร์ฟและบริการตามมาตรฐานสากล  เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจ  และนำความรู้ที่ได้จากการอ่านไปปฏิบัติ  สามารถวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติได้


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle