.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 28 guests online
โรคพืชและการวินิจฉัย
หนังสือ

ชื่อหนังสือ โรคพืชและการวินิจฉัย
ผู้แต่ง รศ.ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2557
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 269 หน้า
ราคา 290 บาท
ISBN 978-616-556-085-6
เนื้อหาโดยย่อ

โรคพืช หมายถึง ภาวะที่ต้นพืชผิดปกติ เนื่องจากเชื้อโรคที่เป็นสิ่งมีชีวิต หรืออาจเกิดจากสาเหตุสิ่งไม่มีชีวิต เช่น สภาพแวดล้อม และการปฏิบัติทางเขตกรรม ทำให้การทำงานของระบบต่าง ๆ ในพืชผิดปกติ โครงสร้างและรูปร่างพืชจึงเปลี่ยนแปลงไป ปรากฏเป็นอาการโรคแบบต่าง ๆ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสาเหตุของโรค และการวินิจฉัยโรค เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการโรคพืช
สิ่งมีชีวิตที่เป็นสาเหตุโรคพืช โดยส่วนมากเป็นพวกจลินทรีย์ อย่างไรก็ตามโรคพืชอาจเกิดจากพืช สาหร่าย และสัตว์บางชนิด การตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรคมีหลายวิธี เช่น การเพาะเลี้ยงเชื้อและตรวจสอบเชื้อบนอาหารเทียม การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ การใช้เทคนิคทางเซรุ่มวิทยา และปฏิกิริยาลูกโซ่ polymerase chain reaction (PCR) หรือพีซีอาร์ ส่วนการตรวจสอบสาเหตุโรคพืชที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิต จะต้องพิจารณาจากอาการโรคร่วมกับการตรวจสอบสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เมื่อทราบสาเหตุโรค จึงนำไปใช้ในการจัดการโรคพืช โดยการจัดการปัจจัยการเกิดโรค 3 ประการ ได้แก่ การจัดการเชื้อโรค การจัดการพืช และการจัดการสภาพแวดล้อม


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle