.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 23 guests online
กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น
หนังสือ

ชื่อหนังสือ กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น
ผู้แต่ง ผศ.ดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2557
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 180 หน้า
ราคา 150 บาท
ISBN 978-616-556-146-4
เนื้อหาโดยย่อ

กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้นเล่มนี้ เป็นหนังสือที่ให้ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับวิชากลศาสตร์ควอนตัม โดยเริ่มจากประวัติของแนวคิดต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาความรู้มาเป็นทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัม ตลอดจนการแก้สมการชเรอดิงเงอร์สำหรับกรณีที่มีพลังงานศักย์ต่างๆ เพื่อนำมาอธิบายปรากฏการณ์ฟิสิกส์และแบบจำลองอะตอมของไฮโดรเจน พร้อมทั้งมีโจทย์ แบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจของผู้อ่าน ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนในวิชากลศาสตร์ควอนตัม และการศึกษาค้นคว้าทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle