.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 14 guests online
การบริหารคุณภาพ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การบริหารคุณภาพ
ผู้แต่ง รศ.นิตยา เงินประเสริฐศรี
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2557
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 254 หน้า
ราคา 220 บาท
ISBN 978-616-556-094-8
เนื้อหาโดยย่อ

ในหนังสือการบริหารคุณภาพเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาสาระในประเด็นต่อไปนี้
1) แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพ
2) ขอบเขตของเครื่องมือและเทคนิคด้านคุณภาพ
3) คุณภาพกับองค์กร  และ
4) คุณภาพกับการแข่งขัน
จากเนื้อหา 4 ประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของธุรกิจ นักบริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่จะสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นในองค์กรของตน  นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาที่สนใจในเรื่องการบริหารคุณภาพ


ช่องทางจัดจำหน่าย

2ebook.com

Ookbee.com

Meb

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle