.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 37 guests online
สถิติและการวางแผนการทดลองทางเกษตร
หนังสือ

ชื่อหนังสือ สถิติและการวางแผนการทดลองทางเกษตร
ผู้แต่ง รศ.พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์
สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2557
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 314 หน้า
ราคา 240 บาท
ISBN 978-616-556-041-2
เนื้อหาโดยย่อ

ตำรา  "สถิติและการวางแผนการทดลองทางเกษตร"  เล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับนิสิต   นักศึกษา   ที่ต้องศึกษาวิชาการวางแผนการทดลอง   และผู้สนใจทำงานวิจัยด้านการทดลอง   ได้ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนการทดลองและการใช้สถิติในการวิเคราะห์ ข้อมูลในแผนการทดลองแบบต่างๆ   โดยเฉพาะการวางแผนการทดลองทางเกษตร   ทั้งด้านการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์   ซึ้งเนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทดลอง   แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด   การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทรีทเมนต์   แผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ภายในบลอก   แผนการทดลองแบบลาตินสแควร์   การทดลองแบบสุ่มซ้อน   การทดลองแบบแฟคทอเรียล   การทดลองแบบสปลิท-พลอท   และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม   พร้อมยกตัวอย่างประกอบ   แบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัด   ในทุกแผนการทดลอง


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle