.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 57 guests online
โภชนศาสตร์ครอบครัว
หนังสือ

ชื่อหนังสือ โภชนศาสตร์ครอบครัว
ผู้แต่ง รศ.อบเชย วงศ์ทอง
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 7
ปีที่พิมพ์ 2557
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 125 หน้า
ราคา 100 บาท
ISBN 978-616-556-049-8
เนื้อหาโดยย่อ

โภชนศาสตร์ครอบครัวได้กล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงทางสรีระของร่างกายซึ่งสัมพันธ์กับความต้องการสารอาหาร ซึ่งชนิดและปริมาณความต้องการจะแตกต่างกันไปในแต่ละวัย ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร วัยทารก วัยก่อนเรียน วัยเรียน วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงพฤติกรรมการกิน ปัญหาทางโภชนาการ หลักการจัดอาหารให้แต่ละวัย โดยใช้หลักการด้านโภชนาการ


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle