.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 29 guests online
แบบจำลองถดถอยเชิงเส้นตรง: จากข้อสมมติสู่โลกแห่งความเป็นจริง
หนังสือ

ชื่อหนังสือ แบบจำลองถดถอยเชิงเส้นตรง: จากข้อสมมติสู่โลกแห่งความเป็นจริง
ผู้แต่ง ผศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2557
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 358 หน้า
ราคา 290 บาท
ISBN 978-616-556-138-9
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้ กล่าวถึงแบบจำลองถดถอยเชิงเส้นตรงต่อจาก “แบบจำลองถดถอยเชิงเส้นตรง: จากถั่วลันเตาถึงความสัมพันธ์เชิงมารยา” มีเรื่องราวเกี่ยวกับการตรวจสอบผลการประมาณการแบบจำลองถดถอยเชิงเส้นตรงที่ใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในโลกแห่งความเป็นจริงทำการตรวจสอบผลการประมาณการแบบจำลองถดถอยเชิงเส้นตรงว่ามีความสอดคล้องกับข้อสมมติในโลกแห่งทฤษฎีหรือไม่ หากมีความขัดแย้งกันจะมีการแก้ไขแบบจำลองอย่างไร เพื่อให้โลกแห่งความเป็นจริงมีความสอดคล้องกับโลกแห่งทฤษฎี ทำให้ตัวประมาณการพารามิเตอร์ที่ได้จากการใช้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง มีคุณสมบัติ BLUE ดังที่กล่าวไว้ในโลกแห่งทฤษฎี นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงผลเสียของการประมาณการในกรณีที่แบบจำลองไม่เป็นไปตามข้อสมมติพื้นฐาน การตรวจสอบผลการประมาณการจากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างว่ามีความขัดแย้งหรือสอดคล้องกับข้อสมมติพื้นฐาน และการแก้ไขความขัดแย้งกับข้อสมมติพื้นฐาน ผู้อ่านควรมีความรู้เกี่ยวกับแบบจำลองถดถอยเชิงเส้นตรง คือการกำหนดแบบจำลอง การประมาณการแบบจำลอง และคุณสมบัติ BLUE จะทำความเข้าใจหนังสือเล่มนี้ได้อย่างเต็มที่


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle