.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 60 guests online
ตรรกศาสตร์ : ศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ตรรกศาสตร์ : ศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล
ผู้แต่ง รศ.ดร.วิทยา ศักยาภินันท์
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2557
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 242 หน้า
ราคา 190 บาท ลด 20% เหลือ 152 บาท
ISBN 978-616-556-073-3
เนื้อหาโดยย่อ

ตรรกศาสตร์ : ศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล กล่าวถึงกระบวนการใช้เหตุผลของมนุษย์ที่แสดงออกในรูปของเทอม ประพจน์และหลักเกณฑ์การอ้างเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การคำนวณประพจน์ ซึ่งเป็นพัฒนาการล่าสุดของนิรนัย อุปนัยแบบวิทยาศาสตร์และตรรกศาสตร์กับภาษา เช่น การนิยามและการอ้างเหตุผลผิดได้กล่าวถึงในหนังสือนี้เช่นกัน ผู้เขียนได้กล่าวถึงประวัติการใช้เหตุผลแต่ละแบบไว้ด้วยโดยสังเขป  เพราะเชื่อว่าจะช่วยให้เข้าใจตรรกศาสตร์ได้ง่ายขึ้น


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle