.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 38 guests online
ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศรัณย์ นักรบ
ภาควิชาดนตรี
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2557
ขนาด 14.50 x 21 ซม.
จำนวน 205 หน้า
ราคา 150 บาท
ISBN 978-616-556-134-1
เนื้อหาโดยย่อ

ดนตรีชาติพันธุ์วิทยาเป็นการศึกษาดนตรีของมวลมนุษยชาติอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์ เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงองค์ความรู้โดยรวมของศาสตร์ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา ตั้งแต่ความเป็นมา ขอบเขตของการศึกษา แนวทางและวิธีการในการศึกษา การทำความเข้าใจเครื่องดนตรีและระบบเสียงดนตรี การนำเสนอผลงานในลักษณะต่างๆ ตลอดจนอัตชีวประวัติของบุคคลสำคัญผู้บุกเบิกและสร้างผลงานที่มีคุณค่า โดยได้แบ่งเนื้อหาเหล่านี้ออกเป็นบทต่างๆ เพื่อความสะดวกในการทำความเข้าใจ
ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาซึ่งนอกจากผู้อ่านจะได้รับความรู้ในศาสตร์ดนตรีชาติพันธุ์วิทยาโดยตรงแล้ว ยังสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในศาสตร์ใกล้เคียงได้ด้วย เช่น นำไปใช้เป็นแนวทางในการทำงานภาคสนามของศาสตร์อื่นๆ เนื้อหาที่กล่าวถึงการศึกษาและจำแนกเครื่องดนตรีสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเครื่องดนตรีของมนุษยชาติทั้งมวล เนื้อหาที่กล่าวถึงการนำเสนอผลงานทางดนตรีสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการนำเสนอผลงานทางดนตรีสาขาอื่นได้เช่นกัน รวมถึงเนื้อหาที่กล่าวถึงอัตชีวประวัติ และผลงานของบุคคลสำคัญซึ่งได้ทุ่มเทอุทิศตนให้กับการทำงานและได้สร้างผลงานที่ทรงคุณค่ามากมาย นับเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อ่านให้มีความมานะพยายามในการศึกษาหรือกระทำการสิ่งใดให้ประสบความสำเร็จด้วยความมุ่งมั่น
ประการสำคัญที่สุดคือศาสตร์ดนตรีชาติพันธุ์วิทยาจะทำให้ผู้ศึกษาซึมซับความเข้าใจและเห็นคุณค่าของดนตรีในฐานะที่เป็นภูมิปัญญาหรือมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษย์ทุกกลุ่มชน มีความเคารพให้เกียรติในวัฒนธรรมซึ่งกันและกันอย่างเท่าเทียม โดยปราศจากอคติระหว่างอารยธรรมที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีในระดับที่แตกต่างกัน
top uk online casinos welcome bonuses and promotions uk casino welcome bonus uk online casino welcome bonus at first deposit


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle