.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 32 guests online
เซรามิกวิศวกรรม
หนังสือ

ชื่อหนังสือ เซรามิกวิศวกรรม
ผู้แต่ง ผศ.ดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2556
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 386 หน้า
ราคา 320 บาท
ISBN 978-616-556-129-7
เนื้อหาโดยย่อ

เซรามิกวิศวกรรม : เป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ ทั้งสารตั้งต้น สารตัวเติมชนิดต่าง ๆ เช่น สารเพิ่มฟอง สารลดฟอง สารเพิ่มความเหนียว สารช่วยลดการสุกตัว โครงสร้างเซรามิกชนิดต่าง ๆ เฟสไดอะแกรมของสารตั้งต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิตเซรามิก กระบวนการผลิตเซรามิก การเตรียมแกรนูล สมบัติของวัสดุเซรามิกด้านต่าง ๆ เช่น สมบัติทางไฟฟ้า แสง แม่เหล็ก ทางกล การกัดกร่อนของวัสดุเซรามิก การใช้วัสดุเซรามิกด้านอุตสาหกรรม เช่น วัสดุนาโนด้านการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ตัวนำส่งยา ตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เซลล์เชื้อเพลิงวัสดุคอมพอสิท เซรามิกชีวภาพด้านทันตกรรมและทางการแพทย์ รวมทั้งเซรามิกด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยาน


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle