.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 43 guests online
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
ผู้แต่ง รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ
ภาควิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2556
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 236 หน้า
ราคา 200 บาท
ISBN 978-974-9934-31-9
เนื้อหาโดยย่อ

"...การศึกษาภาษาจำเป็นต้องหาแหล่งที่มาของแต่ละภาษาให้ได้โดยเฉพาะรากคำศัพท์  จึงจะทำให้รู้การเปลี่ยนแปลงของภาษาจากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่ง  ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนี้มีทั้งการเปลี่ยนแปลงเสียง  การเปลี่ยนแปลงคำ  การเปลี่ยนแปลงความหมาย  มีความหมายคงเดิม  แคบเข้า  และกว้างออก  ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงของภาษามีการเปลี่ยนแปลงชั้นผิว  ชั้นลึก  และชั้นเคียง  ภาษาที่มีอิทธิพลต่อภาษาไทยมากที่สุดคือ  ภาษาบาลีและสันสกฤต  ซึ่งเป็นรากเหง้าแห่งบ่อเกิดวัฒนธรรมทางศาสนาหรือความเชื่อ  เป็นภาษาที่ใช้บันทึกคำสอนทางพระพุทธศาสนา  ภาษาทั้งสองจึงมีรากศัพท์อยู่ในภาษาไทยเป็นจำนวนมาก  และอาจจะกล่าวได้ว่าคำศัพท์เหล่านั้นคือภาษาไทยที่แท้จริงในปัจจุบัน..."


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle