.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 37 guests online
พีชคณิตนามธรรมเบื้องต้น
หนังสือ

ชื่อหนังสือ พีชคณิตนามธรรมเบื้องต้น
ผู้แต่ง รศ.วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ
สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2556
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 145 หน้า
ราคา 130 บาท
ISBN 978-616-556-130-3
เนื้อหาโดยย่อ

พีชคณิตนามธรรมเบื้องต้น :  เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ ในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐาน กรุป ฟังก์ชันถ่ายแบบของกรุป กรุปของวิธีเรียงสับเปลี่ยน ริง อินทิกรัลโดเมน ฟีลด์ โดเมนของยุคลิดและริงพหุนาม เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการมีหนังสือไว้อ่านเพิ่มเติมเพราะมีการพิสูจน์ทฤษฎีบทที่สำคัญ ๆ ไว้อย่างครบถ้วน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และมีเฉลยแบบฝึกหัดอยู่ท้ายเล่ม นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับครู อาจารย์ที่สอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทำผลงานทางวิชาการ ครูชำนาญการพิเศษ หรือครูเชี่ยวชาญ


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle