.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 13 guests online
คุณภาพไฟฟ้า
หนังสือ

ชื่อหนังสือ คุณภาพไฟฟ้า
ผู้แต่ง รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2556
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 319 หน้า
ราคา 280 บาท
ISBN 978-616-556-121-1
เนื้อหาโดยย่อ

เป็นหนังสือเล่มแรกที่เขียนและรวบรวมความรู้เกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ้าเป็นภาษาไทย เนื้อหาในหนังสือได้กล่าวถึงนิยามพื้นฐานด้านคุณภาพไฟฟ้า มาตรฐานคุณภาพไฟฟ้า รวมถึงรายละเอียดหัวข้อหลักในเรื่องคุณภาพไฟฟ้า คือ แรงดันตกชั่วขณะและการเกิดไฟฟ้าดับ แรงดันเกินชั่วครู่ ฮาร์มอนิก การเปลี่ยนแปลงแรงดันในช่วงระยะเวลานาน การเดินสายและการต่อลงดิน ผลกระทบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่กระจายอยู่ในระบบต่อคุณภาพไฟฟ้า และการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า พร้อมตัวอย่างการคำนวณ และแบบฝึกหัดท้ายบท
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงผู้สนใจงานด้านคุณภาพไฟฟ้า ผู้เขียนเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะทำให้การศึกษาและวิจัยด้านคุณภาพไฟฟ้าในประเทศไทยพัฒนามากขึ้น และมีความทัดเทียมกับนานาประเทศ


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle