.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 30 guests online
การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี
ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2556
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 381 หน้า
ราคา 320 บาท
ISBN 978-616-556-122-8
เนื้อหาโดยย่อ

การโน้มน้าวใจเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้ความต้องการได้รับการตอบสนอง อีกทั้งเป็นทักษะที่ส่งเสริมความสำเร็จในหลายวิชาชีพ อาทิ นักการตลาด นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ นักกฎหมาย นักการเมือง พนักงานขาย ผู้บริหารทุกระดับ ผู้บริหารและนักวิชาชีพต่าง ๆ จะดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผลได้อย่างไรถ้าขาดทักษะการโน้มน้าวใจให้ผู้อื่นยอมรับและคล้อยตาม
หนังสือเล่มนี้นำเสนอเทคนิคการโน้มน้าวใจ องค์ประกอบที่สำคัญต่อความสำเร็จในการโน้มน้าวใจ ตั้งแต่ผู้ส่งสาร สาร สื่อ ผู้รับสาร ทฤษฎีเกี่ยวกับการโน้มน้าวใจ และการโน้มน้าวใจในบริบทต่าง ๆ เนื้อหาสาระเชิงทฤษฎีประกอบการวิจัยและตัวอย่างมากมายในหนังสือเล่มนี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างดี แต่ยังช่วยให้เป็นผู้รับสารที่มีคุณภาพ ไม่คล้อยตามการโน้มน้าวใจโดยปราศจากการพิจารณาใคร่ครวญอย่างรอบคอบ ซึ่งเป็นทักษะที่ขาดไม่ได้เลยในสังคมปัจจุบันที่ท่วมท้นไปด้วยสารโน้มน้าวใจในหลากหลายรูปแบบ
today football predictions from the experts footballtips.bet best soccer predictions and betting tips


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2940-5501-2, 0-2942-8056
(ค่าขนส่ง 50 บาท สั่งซื้อครบ 700 บาท ฟรีค่าขนส่ง)


 
sex tubeporno izle