.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 36 guests online
ปรสิตวิทยาของสัตว์น้ำ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ปรสิตวิทยาของสัตว์น้ำ
ผู้แต่ง ผศ.ดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล
ภาควิชาสัตววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2556
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 655 หน้า
ราคา 550 บาท
ISBN 978-616-556-119-8
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือปรสิตวิทยาของสัตว์นํ้า มีเนื้อหาเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางปรสิตวิทยาของสัตว์นํ้า เริ่มตั้งแต่วิธีการแยกตัวอย่างปรสิตจากสัตว์นํ้า วิธีการเก็บรักษาตัวอย่างปรสิต การจำแนกกลุ่มของปรสิตที่พบ วิธีการวัดขนาดตัวอย่างของปรสิตแต่ละกลุ่มเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจำแนกชนิด การจำแนกกลุ่มของปรสิตนั้น ผู้เขียนใช้การจำแนกที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถใช้อ้างอิงในการเขียนเอกสารวิชาการได้อย่างถูกต้อง ข้อมูลของปรสิตในแต่ละกลุ่ม ผู้เขียนได้เพิ่มข้อมูลตัวอย่างที่พบในประเทศไทยที่ผู้เขียนได้จากการสำรวจปรสิตในสัตว์นํ้าต่าง ๆ จากภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2542 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์มากขึ้น นอกจากนี้ในหนังสือเล่มนี้ยังมีเนื้อหาในเรื่องของการใช้ยา และสารเคมีเพื่อให้ผู้อ่านสามารถใช้พิจารณาประกอบการรักษาโรคปรสิตที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle