.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 25 guests online
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
ผู้แต่ง รศ.อำนาจ ธีระวนิช
ภาควิชาการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 4
ปีที่พิมพ์ 2551
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 418 หน้า
ราคา 290 บาท
ISBN 978-974-9934-52-4
เนื้อหาโดยย่อ

ในยุคปัจจุบันมีปรากฏการณ์ที่ทำให้เห็นว่าธุรกิจขนาดย่อมมีแนวโน้มจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง แม้วิสาหกิจขนาดใหญ่จะยังคงมีอยู่ต่อไปและมีการควบรวมธุรกิจเข้าด้วยกัน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกิจการ แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดของโลกธุรกิจ ซึ่งได้แก่การที่หน่วยธุรกิจกำลังมีขนาดเล็กลงแนวโน้มทางธุรกิจของโลกกำลังหมุนกลับจากอดีตที่ขนาดของหน่วยธุรกิจทุกหนทุกแห่งขยายตัวใหญ่ขึ้นและจำนวนผู้ประกอบการคนเดียวลดลง แต่ปัจจุบันหน่วยธุรกิจขนาดใหญ่กำลังหดตัวลงและธุรกิจขนาดย่อมกำลังเกิดขึ้น


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle