.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 58 guests online
กลศาสตร์คลาสสิก
หนังสือ

ชื่อหนังสือ กลศาสตร์คลาสสิก
ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุธี บุญช่วย
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2556
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 392 หน้า
ราคา 300 บาท
ISBN 978-616-556-112-9
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือกลศาสตร์คลาสสิกเล่มนี้ ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงระเบียบวิธีการแก้ปัญหาของกลศาสตร์คลาสสิกในแนวคิดทางทฤษฎีรูปแบบต่างๆ และยังได้แสดงตัวอย่างการแก้ปัญหาจากทฤษฎีเหล่านั้น โดยข้าพเจ้าพยายามแสดงความเชื่อมโยงในระเบียบวิธีต่างๆ ตลอดจนความเชื่อมโยงของกลศาสตร์คลาสสิกสู่กลศาสตร์ควอนตัม นอกจากนั้น ข้าพเจ้ายังแสดงระเบียบวิธีของกลศาสตร์โบห์เมียน ซึ่งเป็นการอธิบายพฤติกรรมของกลศาสตร์ควอนตัมในลักษณะของกลศาสตร์คลาสสิก โดยการเพิ่มสิ่งที่เรียกว่า ศักย์ควอนตัม (Quantum Potential)


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle