.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 49 guests online
สารปรับปรุงดิน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ สารปรับปรุงดิน
ผู้แต่ง ศ.เกียรติคุณ ดรปิยะ ดวงพัตรา
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2556
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 256 หน้า
ราคา 240 บาท
ISBN 978-616-556-024-5
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือ  สารปรับปรุงดิน เป็นหนังสือที่เขียนจากการประมวลองค์ความรู้ทางด้านสารที่ใช้ปรับปรุงสมบัติของดินที่มีปัญหาต่อการปลูกพืชทั้งทางด้านเคมีและฟิสิกส์ (กายภาพ)  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  เน้นทางด้านสมบัติ  ศักยภาพ  และการใช้เพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินที่เป็นข้อจำกัดต่อการผลิตพืช  เช่น  ปัญหาความแน่นทึบของดิน  การเคลื่อนที่ของน้ำในดิน  ความจุในการอุ้มน้ำ  การระบายอากาศในดิน  และรวมทั้งการใช้เพื่อปรับปรุงสมบัติทางเคมีของดิน  โดยเฉพาะสภาพกรดและสภาพเบสของดิน  ชนิดของสารปรับปรุงดินที่มีรายละเอียดในหนังสือ  เน้นชนิดสารส่วนใหญ่ที่มีการใช้และจำหน่ายในประเทศไทย  โดยเฉพาะสารปรับปรุงดินในรูปหิน  แร่  สารอินทรีย์สังเคราะห์  สารเคมีและสารผสม


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle