.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 25 guests online
การตลาดระหว่างประเทศ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การตลาดระหว่างประเทศ
ผู้แต่ง ผศ.อัควรรณ์ แสงวิภาค
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2556
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 509 หน้า
ราคา 370 บาท
ISBN 978-616-556-081-8
เนื้อหาโดยย่อ

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการค้าระหว่างประเทศ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพ มีสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่ต้องการของตลาดโลก อย่างไรก็ตามภาคธุรกิจของไทยบางส่วนยังขาดความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดระหว่างประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจจากประเทศอื่น ๆ เช่น ธุรกิจจากประเทศสิงคโปร์
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแนวคิดและกลยุทธ์ทางการตลาดระหว่างประเทศ ซึ่่งสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจในตลาดระหว่างประเทศได้ เช่น แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในตลาดระหว่างประเทศ การเลือกและแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การหาตลาด การสรรหาระดับโลก การวิจัยตลาดระหว่างประเทศ วิธีการเข้าตลาด ตลอดจนการดำเนินการทางด้านส่วนประสมทางการตลาดในตลาดระหว่างประเทศ เป็นต้น


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle