.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 32 guests online
อุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร
หนังสือ

ชื่อหนังสือ อุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร
ผู้แต่ง รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ
รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2556
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 190 หน้า
ราคา 150 บาท
ISBN 978-616-556-047-4
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสืออุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตรนี้ได้มีการรวบรวม  และเรียบเรียงให้ผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องจักรกลเกษตร  และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการผลิตพืช  ได้ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาศึกษา  และพัฒนาการเกษตร  โดยการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรเข้ามาใช้ในการพัฒนาการผลิตทางการเกษตรต่อไป  ซึ่งในเนื้อหาจะประกอบด้วย  เครื่องจักรกลเกษตรในการพัฒนาการเกษตร  ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรกลเกษตร  เครื่องมือช่าง  และอุปกรณ์จับยึด  เครื่องยนต์เล็ก  รถแทรกเตอร์  และรถไถเดินตาม  เครื่องมือเตรียมดิน  เครื่องมือปลูกพืช  เครื่องมือในการดูแลพืช  ระบบการให้น้ำพืช  และเครื่องมือเก็บเกี่ยวและเกี่ยวนวด  ซึ่งหนังสือเล่มนี้เขียนในเชิงที่ทำให้ผู้อ่านทุกระดับสามารถเข้าใจได้ง่าย  และไม่มีเนื้อหาที่เฉพาะทางมากจนเกินไป  จึงเห็นว่าผู้ที่สนใจในด้านเครื่องจักรกลเกษตรสามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างยิ่ง


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle