.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 34 guests online
การตลาดบริการ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การตลาดบริการ
ผู้แต่ง รศ.ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์
ภาควิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2556
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 147 หน้า
ราคา 130 บาท
ISBN 978-616-556-063-4
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจบริการ ความหมายของบริการ ลักษณะเฉพาะของบริการ การจำแนกประเภทบริการ ขอบเขตของการบริการ การพัฒนากลยุทธ์ และส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์บริการ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การกำจัดผลิตภัณฑ์บริการ ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งราคา วิธีการตั้งราคาค่าบริการ เทคนิคในการตั้งราคา การส่งเสริมการตลาด การเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย วิธีการจัดจำหน่าย ทำเลที่ตั้ง พนักงานบริการ ลูกค้า การจัดการลักษณะทางกายภาพ การออกแบบสภาพแวดล้อม กระบวนการและผลิตภาพการให้บริการ


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle