.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 32 guests online
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
ผู้แต่ง รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2556
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 503 หน้า
ราคา 390 บาท
ISBN 978-616-556-107-5
เนื้อหาโดยย่อ

ตำราระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการวิศวกรรมทรัพยากรน้ำเล่มนี้  ครอบคลุมเนื้อหาการจัดการและการวางแผนระบบทรัพยากรน้ำ  กระบวนการตัดสินใจและข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  การหาค่าความเหมาะสมสำหรับวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ  กลไกการเรียนรู้สำหรับการหาค่าความเหมาะสมและการพยากรณ์  ฐานของกฎและระบบผู้เชี่ยวชาญ  แบบจำลองคณิตศาสตร์ระบบทรัพยากรน้ำ  การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  และตัวอย่างระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการระบบทรัพยากรน้ำ  ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้สามารถเป็นพื้นฐานในการศึกษาเพื่อการนำระบบสนับสนุนการตัดสินใจไปเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle