.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 60 guests online
ผีเสื้อหนอนม้วนใบวงศ์ย่อย Olethreutinae ในอุทยานแห่งชาติเขานัน
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ผีเสื้อหนอนม้วนใบวงศ์ย่อย Olethreutinae ในอุทยานแห่งชาติเขานัน
ผู้แต่ง ผศ.ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2556
ขนาด 14.50 x 21 ซม.
จำนวน 127 หน้า
ราคา 250 บาท
ISBN 978-616-556-106-8
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือ ผีเสื้อหนอนม้วนใบวงศ์ย่อย Olethreutinae ในอุทยานแห่งชาติเขานัน ครอบคลุมรายละเอียดของผีเสื้อหนอนม้วนใบหลาย ๆ ชนิดที่สำรวจพบในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขานันในช่วงตลอดระยะเวล 2 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2551  เป็นการรวบรวมภาพถ่ายและข้อมูลเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับผี่เสื้อกลุ่มนี้เป็นครัังแรกของประเทศไทย


ช่องทางจัดจำหน่าย

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
โทรศัพท์ 0-3435-1886


 
sex tubeporno izle