.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 14 guests online
การผลิตโคเนื้ออินทรีย์
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การผลิตโคเนื้ออินทรีย์
ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุริยะ สะวานนท์
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2556
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 157 หน้า
ราคา 160 บาท
ISBN 978-616-556-102-0
เนื้อหาโดยย่อ

การเลี้ยงโคเนื้ออินทรีย์ เป็นระบบการจัดการฟาร์มโคเนื้อให้มีความสัมพันธ์กลมกลืนระหว่างผืนดิน พืช และสัตว์ที่เหมาะสม เป็นไปตามความต้องการทางสรีระวิทยาและพฤติกรรมของสัตว์ ที่ทำให้เกิดความเครียดต่อสัตว์น้อยที่สุด ส่งเสริมให้สัตว์มีสุขภาพดี โดยเน้นการป้องกันโรค การจัดการฟาร์มที่ดี หลีกเลี่ยงการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมีต่าง ๆ และมีหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับให้การรับรองการผลิต เพื่อให้มีการควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตโคเนื้ออินทรีย์  เนื้อโคอินทรีย์ เป็นเนื้อที่มีคุณสมบัติดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคเนื่องจากมีไขมันต่ำ มีสัดส่วนของกรดไขมันที่มีประโยชน์ที่เหมาะสม (กรดไขมันโอเมก้า 3 ต่อโอเมก้า 6) และมีสัดส่วนของกรดไขมัน CLA (Cojugated Linoleic Acid) ในปริมาณสูง ในทางตรงกันข้ามเนื้อโคอินทรีย์จะมีปริมาณคอเลสเตอรอลต่ำ
การเลี้ยงโคเนื้ออินทรีย์จะประสบผลสำเร็จได้ เกษตรกรต้องมีปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ ได้แก่ มีพื้นที่สำหรับปลูกหญ้าอย่างเพียงพอ มีความเข้าใจในระบบการผลิตที่ดี มีการควบคุมป้องกันโรคที่ดี มีการเลือกใช้พันธุ์โคที่เหมาะสมกับพื้นที่และตรงกับความต้องการของตลาด และมีความเข้าใจในการเลือกพันธุ์หญ้าหรือวัตถุดิบอาหารอินทรีย์ที่มีคุณภาพดีและราคาถูก เช่น หญ้าขน หญ้าเนเปียร์ กระถิน เป็นต้น และสุดท้ายต้องมีการตลาดที่ดี วิธีการหนึ่งที่มีความเป็นไปได้ในการผลิตโคเนื้ออินทรีย์เพื่อป้อนตลาดได้อย่างต่อเนื่อง คือ การรวมกลุ่มกันผลิตและจัดจำหน่ายในรูปของสหกรณ์


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle