.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 21 guests online
การเขียนสารคดี
หนังสือ

ชื่อหนังสือ การเขียนสารคดี
ผู้แต่ง รศ.ชลอ รอดลอย
ภาควิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2551
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 110 หน้า
ราคา 100 บาท
ISBN 978-974-9934-53-1
เนื้อหาโดยย่อ

การเขียนสารคดี  เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของสารคดี  ประวัติและวิวัฒนาการของสารคดีไทย  จุดมุ่งหมายของการเขียนสารคดีประเภทต่าง ๆ  หลักทั่วไปในการเขียนสารคดี  สำนวนภาษาที่ใช้ในการเขียนสารคดี  รูปแบบของสารคดี  สารคดีประเภทต่าง ๆ  ที่นิยมเขียนในปัจจุบัน  ได้แก่  สารคดีชีวประวัติ  สารคดีความเรียง  สารคดีบทความบางประเภท  และสารคดีการท่องเที่ยว  เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษา  และบุคคลทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

2ebook.com

Ookbee.com

Meb


 
sex tubeporno izle