.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 37 guests online
พันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ พันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณ
ผู้แต่ง ศ.ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ
ภาควิชาพันธุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2556
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 215 หน้า
ราคา 180 บาท
ISBN 978-974-9934-19-7
เนื้อหาโดยย่อ

ตำราพันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณเล่มนี้ ครอบคลุมเนื้อหาประชากรและสมดุล การเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีน พันธุศาสตร์ของลักษณะปริมาณ ความคล้ายคลึงระหว่างเครือญาติ การผสมพันธุ์ในหมู่เครือญาติ อัตราพันธุกรรม และลักษณะกึ่งปริมาณ ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้สามารถเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาพันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณขั้นสูงต่อไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

ศูนย์หนังสือ มก.

Meb


 
sex tubeporno izle