.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 36 guests online
หลักไวยากรณ์จีนฉบับปรับปรุง
หนังสือ

ชื่อหนังสือ หลักไวยากรณ์จีนฉบับปรับปรุง
ผู้แต่ง วิภาภรณ์ ภัทรกุลพงษ์ (ฝูเจินจู)
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2548
ขนาด 14.50 x 21 ซม.
จำนวน 320 หน้า
ราคา 120 บาท
ISBN 974-537-806-2
เนื้อหาโดยย่อ

หลักไวยากรณ์จีนฉบับปรับปรุง
- ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไวยากรณ์จีนทั่วไป โดยมุ่งไปที่การใช้ เน้นจุดที่นักเรียนไทยมักมีปัญหาในเวลาเรียน
- อธิบาย วิเคราะห์และเปรียบเทียบหลักการใช้คำ วลี ส่วนประกอบของประโยคและรูปประโยคต่าง ๆ อย่างละเอียด
- ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาจีนอย่างละเอียด
- มากมายด้วยตัวอย่างที่มีบทแปลภาษาไทยประโยคต่อประโยคให้เห็นและเทียบเคียงความหมายได้อย่างรวดเร็ว
- ให้ความรู้ทางอักษรศาสตร์ภาษาจีนคุณค่าสูง เหมาะที่จะใช้เป็นคู่มือเรียนภาษาจีนสำหรับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle