.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 27 guests online
พจนานุกรมปฐพีวิทยา
หนังสือ

ชื่อหนังสือ พจนานุกรมปฐพีวิทยา
ผู้แต่ง คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมปฐพีวิทยา
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2551
ขนาด 14.50 x 21 ซม.
จำนวน 206 หน้า
ราคา 140 บาท
ISBN 978-974-9934-51-7
เนื้อหาโดยย่อ

พจนานุกรมปฐพีวิทยา  เป็นหนังสือเล่มแรกที่ได้รวบรวมศัพท์วิชาการด้านปฐพีวิทยาและสาขาที่เกี่ยว ข้อง  พร้อมทั้งศัพท์บัญญัติภาษาไทยและคำอธิบายไว้มากที่สุด  จัดทำโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ  โดยใช้หลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน  หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักศึกษา  นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป  ได้ใช้สื่อความหมายด้านปฐพีวิทยาที่ถูกต้องและตรงกัน


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

ภาควิชาปฐพีวิทยา
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 
sex tubeporno izle