.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 12 guests online
หลักอนุกรมวิธานพืช
หนังสือ

ชื่อหนังสือ หลักอนุกรมวิธานพืช
ผู้แต่ง ผศ.จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์
สายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีที่พิมพ์ 2548
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 266 หน้า
ราคา 350 บาท
ISBN 974-537-719-8
เนื้อหาโดยย่อ

หลักเกณฑ์การจำแนกพืช การตั้งชื่อ การระบุชื่อลักษณะ และนิยามศัพท์ส่วนต่าง ๆ ของพืช การจำแนกพืชดอกออกเป็นวงศ์ต่าง ๆ พร้อมภาพตัวอย่างพืชในแต่ละวงศ์


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle