.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 45 guests online
พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น
หนังสือ

ชื่อหนังสือ พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น
ผู้แต่ง รศ.ดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล
ภาควิชาพันธุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 3
ปีที่พิมพ์ 2548
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 282 หน้า
ราคา 200 บาท
ISBN 974-537-742-2
เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือ พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น กล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดีเอ็นเอ เอนไซม์ที่ใช้การในการโคลนยีน การเตรียมดีเอ็นเอ เวคเตอร์ที่ใช้ในการโคลนยีน การตรวจหาโคลนที่ต้องการ การวิเคราะห์ยีนที่โคลนได้ การถ่ายฝากยีนในยูคาริโอท การทำแผนที่ยีนโดยเทคนิค RFLP การประยุกต์ใช้ และเรื่องของสิ่งมีชีวิตแปลงพันธุ์และความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป


ช่องทางจัดจำหน่าย

Meb

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle