.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 37 guests online
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
หนังสือ

ชื่อหนังสือ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
ผู้แต่ง ผศ.ดร. ม.ล.จรัลวิไล จรูญโรจน์
ภาควิชาภาษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 5
ปีที่พิมพ์ 2555
ขนาด 14.50 x 21 ซม.
จำนวน 295 หน้า
ราคา 135 บาท
ISBN 978-616-556-101-3
เนื้อหาโดยย่อ

ภาษาศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาภาษาโดยมุมมองที่เป็นกลางเป็นระบบแบบ วิทยาศาสตร์ ไม่ใช่เพียงการท่องจำกฎเกณฑ์ของภาษาเพื่อนำไปฟังพูดอ่านเขียนอย่างการเรียนภาษาทั่วไป
ภาษาศาสตร์ศึกษาภาษาตั้งแต่ระบบเสียง คำ ประโยค ความหมาย ฯลฯ ความรู้ทางภาษาศาสตร์สามารถนำไปใช้ประยุกต์กับศาสตร์อื่น ๆ อย่างกว้างขวาง
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร์แก่นิสิตและผู้สนใจทั่วไป โดยไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการหัดเขียนสัทอักษร การพิมพ์สัทอักษรด้วยคอมพิวเตอร์ และการวิเคราะห์ภาษาที่ไม่เคยรู้จัก


ช่องทางจัดจำหน่าย

 
sex tubeporno izle