.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 60 guests online
สัตววิทยา : ปฏิบัติการ
หนังสือ

ชื่อหนังสือ สัตววิทยา : ปฏิบัติการ
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาสัตววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพ์ครั้งที่ 7
ปีที่พิมพ์ 2555
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 209 หน้า
ราคา 175 บาท
ISBN 978-974-9934-58-6
เนื้อหาโดยย่อ

สัตววิทยา : ปฏิบัติการ เป็นคู่มือสำหรับการศึกษาตัวอย่างสัตว์ที่เป็นตัวแทนของสัตว์ในไฟลัมหลักของอาณาจักรสัตว์ งานปฏิบัติการโดยทั่วไปจะเป็นเรื่องราวทางสัณฐานวิทยา กายวิภาค และสรีรวิทยาของอวัยวะต่าง ๆ ที่กล่าวถึงหรือสามารถเห็นได้ในเวลาปฏิบัติการ การวาดภาพเหมือน ภาพตัดตามขวาง ตามยาวของสัตว์ เป็นงานที่ค่อนข้างยากสำหรับบุคคลทั่วไป ดังนั้น ในหนังสือเล่มนี้จึงพยายามนำภาพถ่ายจากตัวอย่างสด และภาพถ่ายจากสไลด์ถาวรมาลงไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และเพื่อความสะดวกต่อผู้สอนและนักศึกษา จึงได้จัดทำบทปฏิบัติท้ายบทสำหรับให้นักศึกษาลงรายการภาพจากการเรียนปฏิบัติการในแต่ละบท เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนที่ดียิ่งขึ้น


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle