.. สำนักพิมพ์ มก. มุ่งมั่นผลิตตำราที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ ..
We have 40 guests online
คู่มือตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยาทางอาหาร
หนังสือ

ชื่อหนังสือ คู่มือตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยาทางอาหาร
ผู้แต่ง ดร.วีรานุช หลาง
พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2555
ขนาด 18.50 x 26 ซม.
จำนวน 184 หน้า
ราคา 130 บาท
ISBN 978-616-556-100-6
เนื้อหาโดยย่อ

งานตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารทางด้านจุลชีววิทยานับเป็นหัวใจสำคัญของการประเมินคุณภาพของอาหารและบ่งชี้ความปลอดภัยของผู้บริโภค ผู้วิเคราะห์จึงจำเป็นต้องมีทักษะและความชำนาญในงานปฏิบัติการ รวมทั้งมีความเข้าใจหลักการของการตรวจวิเคราะห์เพื่อการรายงานผลการตรวจได้อย่างถูกต้องแม่นยำ หนังสือคู่มือตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยาทางอาหารเล่มนี้ ประกอบด้วยหลักการและวิธีการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์กลุ่มที่ก่อให้เกิดการเสื่อมเสียของอาหาร กลุ่มจุลินทรีย์ชนิดที่ใช้บ่งชี้ความปลอดภัยของผู้บริโภคที่เป็นหรืออาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร และการวิเคราะห์คุณภาพทางด้านจุลชีววิทยาของอาหารบางประเภท เช่น อาหารกระป๋อง แป้ง น้ำตาล และไอศกรีม รวมถึงการตรวจสุขลักษณะทางจุลชีววิทยาของอุปกรณ์และบริเวณผลิตอาหารด้วยเทคนิค Rinse และ Swab


ช่องทางจัดจำหน่าย

สำนักพิมพ์ มก. (ไม่มีจำหน่ายแล้ว)


 
sex tubeporno izle